Rare Set Very

Character > Venusaur

  • Venusaur Base Set #003 Pokemon Card Japanese Nintendo Very Rare F/s
  • Venusaur 1999 Pokemon English Base Set Holo #15 Very Rare 4th Print Psa 8 Nm-mt